Propozice 23. ročníku vánočního turnaje ATLAS CUP 2019

  1. Organizátor – Florbalový klub Atlas Blansko.
  2. Termín konání28. a 29. prosince 2019.
  3. Místo konání – ČR, Blansko, sportovní hala na ul. Údolní 10.
  4. Organizační štáb
   • Jiří Syrový a Jakub Kolmačka – ředitelé turnaje,
   • Martin Pivoda – hlavní rozhodčí,
   • František Forbelský – technické zabezpečení.
  5. Účastníci – min. 6 a max. 16 týmů podle počtu přihlášených. Přihlašovat se můžete na níže uvedené e–mailové adrese a to do 15. 12. 2019. Zájemce prosíme o zaslání kontaktních údajů na vedoucího družstva a stručné charakteristiky jeho týmu. Organizátor si vyhrazuje právo si vybrat účastníky.
  6. Kontakt – e-mail: fbkatlas@email.cz, Jiří Syrový a Jakub Kolmačka, Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko, tel. 721 186 974, 724 378 191.
  7. Prezentace – nejpozději 45 min. před prvním zápasem svého týmu. Týmy odevzdají vyplněný zápis se skutečnými jmény, příjmeními a čísly dresů.
  8. Ubytování – přímo v hale možné není. Větší ubytovací kapacity v Blansku nabízí např.: Ubytovna Aquapark tel. 516 428 918, Hotel Probe tel. 516 414 987.
  9. Startovné – 2.500 Kč v případě uhrazení startovného do 30. 11. 2019. Po tomto datu 3.000 Kč/tým. Částka zahrnuje pronájem haly a vybavení, odměny rozhodčím, poháry, ceny… Úhrada startovného se provádí nejpozději do 15. 12. 2019 bezhotovostně na účet: 261935728/0300, kde VS je telefonní číslo vedoucího týmu a TEXT název týmu. Bez zaplaceného startovného nebude mužstvo moci nastoupit k utkání!!!
  10. Hrací systém – případě naplnění plné kapacity 16 týmů ve 4 skupinách každý s každým, hrací doba 2×12 min hrubý čas přestávkou mezi poločasy (doba na zápas 35 min), nutnost být připraven ihned po skončení předchozího zápasu. Vítěz skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále, týmy ze 2. a 3. míst hrají osmifinále. V play off hrací doba 2×15 min (na zápas 45 min.), při nerozhodném výsledku trestná střílení dle pravidel florbalu. Při přihlášení menšího počtu týmů bude systém upraven dle počtu přihlášených.
  11. Rozhodčí – odměna za zápas 100 Kč. Cestovné 4 Kč/km v případě užití automobilu, jinak proplacení jízdenky/nek.
  12. Námitky – řeší tříčlenná komise ve složení hlavní rozhodčí turnaje, jeden rozhodčí ze zápasu a jeden člen organizačního štábu nejpozději do 10 minut po ukončení zápasu proti vkladu 500 Kč, který v případě zamítnutí propadá. Rozhodnutí komise je konečné. Herní situace v zápasech jsou plně v kompetenci rozhodčích.
  13. Ceny – mužstva získávají poháry a věcné ceny popřípadě menší finanční odměnu. Nejlepší jednotlivci budou též odměněni.
  14. Poznámka – pořádající oddíl očekává bezkonfliktní průběh v přátelské vánoční atmosféře.
 1. Za pořadatelský klub Jiří Syrový a Jakub Kolmačka